LUCIAN BLAGA

DIN TRECUT PÂNĂ ÎN PREZENT

 

Şcoala, care poartă azi numele poetului filozof, a luat fiinţă în anul 1978. Istoria şcolii se întinde pe parcursul a 38 de ani, timp în care promoţie după promoţie a pornit în viaţă cu ... startul luat pe băncile acestei şcoli.

Astăzi, în şcoală învaţă 568 de elevi repartizaţi în 12 clase primare şi 11 gimaziale. Ei provin din medii diferite, au deprinderi, aptitudini şi talente diverse.

Început de septembrie 1978, început de an şcolar. Şcoala avea 16 săli de clasă, 3 laboratoare ( de fizică, chimie şi biologie ) şi 3 ateliere.

Pe parcursul anilor, numărul claselor a crescut, de asemenea corpul didactic s-a completat şi consolidat. Au venit cadre tinere de specialitate, dornice să-şi manifeste vocaţia şi talentul pedagogic. Lipsa lor de experienţă se compensa cu îndârjirea de a muncii bine, angajându-se cu entuziasm şi dăruire în activitatea de la catedră. Deoarece Şcoala nr. 2 Jibou avea cadre didactice foarte bine pregătite, multe dintre ele erau responsabile de cercuri pedagogice şi comisii metodice. În şcoală se organizau multe activităţi de perfecţionare : cercuri pedagogice, comisii metodice şi schimburi de experienţă. Tot în acea perioadă şcoala a fost vizitată şi de reprezentanţi ai Ministerului Educaţiei.

Rezultatele elevilor Şcolii nr. 2 Jibou au fost răsplătite prin multe premii obţinute la concursurile şcolare pe discipline de învăţământ la nivel de judeţ şi de ţară. În toţi aceşti ani elevii noştri au obţinut rezultate bune şi foarte bune la examenele de admitere, ei fiind printre cei mai buni elevi ai liceelor pentru care au concurat. Dovadă că majoritatea s-au realizat pe plan profesional, unii au ajuns personalităţi de seamă în viaţa socială şi culturală a oraşului, judeţului şi chiar a ţării.

Duminică, 26 Mai 2002, a fost pentru Şcoala ,,Lucian Blaga’’ din Jibou o mare sărbătoare, ancorată în Zilele oraşului Jibou. Au fost dezvelite bustul ilustrului poet şi gânditor, operă a sculptorului VICTOR GAGA, precum şi placa purtând numele şcolii.

Ni se pare firesc, ca o şcoală a cărei ţintă o reprezintă, între altele, şi dezvoltarea creativităţii elevilor să poarte numele celui care s-a definit ca fiind o ,,existenţă creatoare”. Apropiindu-se, treptat, de creaţia blagiană ( poezie, dramaturgie, filosofie), elevii vor avea modelul unui om care şi-a făurit o personalitate prin muncă disciplinată. Momentul acesta constituie, deopotrivă, un sfârşit şi un început. Un sfârşit al căutărilor de autodefinire şi un început al unui dorit urcuş străjuit de performanţe care să schimbe numele şcolii în renume.

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” Jibou se doreşte a fi un locaş de cultură care să aibă uşile deschise pentru toţi cei care au nevoie de educaţie, indiferent de etnie şi religie. Pentru atingerea acestui deziderat, se urmăreşte dezvoltarea personală şi profesională a personalului didactic, lucru ce va permite asigurarea unui învăţământ de calitate, incluziv şi competitiv.

Şcoala Gimnazială „Lucian Blaga” s-a dezvoltat foarte mult în ultimii ani şi a reuşit să-şi câştige prestigiul atât pe plan naţional, cât şi internaţional.

Consecvenţi motto-ului nostru, „Aici se face carte!”, an de an ne-am consolidat valoarea prin creşterea calităţii procesului de învăţământ şi implicit calitatea absolvenţilor noştri pe care, practic, îi găsim în toate sferele vieţii sociale, pe poziţii importante şi deosebit de importante.

În anul şcolar 2009-2010, în cadrul Şcolii Gimnaziale „Lucian Blaga” Jibou au studiat 585 de elevi: 254 în ciclul primar, 299 în cel gimnazial, 16 la Rona şi 16 la Husia ( cele două unităţi şcolare cu clasele I-IV sunt arondate şcolii noastre ).

Numărul de cadre didactice a fost, tot în acest an şcolar, de 44.

Elevii beneficiază de 18 săli de clasă cu mobilier modernizat, o sală de sport, asociaţie sportivă, „Olimpia”, Centru de documentare şi informare, sală de lectură, 4 laboratoare (de fizică, chimie, biologie şi informatică), 3 cabinete ( 1 de sprijin unde lucrează două cadre didactice calificate), cabinet psihologic şi cabinetul mediatorului şcolar, care fiinţează din anul şcolar 2007-2008, în cadrul Programului Phare 2005, „Acces la educaţie pentru grupurile dezavantajate”. Deci siguranţă totală, fizică şi psihică pentru elevii noştri, ceea ce este foarte important în condiţiile actuale.

Anul 2008 îi surprinde pe dascăli şi elevi preocupaţi de noile cerinţe impuse învăţământului românesc. Rezultatele obţinute la concursurile şcolare şi extraşcolare, organizate la nivel local, judeţean şi chiar naţional în acest an de către elevii noştri sunt dovada excelentei lor pregătiri.

Este şi anul în care şcoala noastră a fost ancorată în Proiectul Phare 2005 alături de alte 10 instituţii de învăţământ din judeţ. În cadrul acestui proiect au fost puse bazele educaţiei remediale pentru elevii rromi şi a Programului „A doua şansă”, destinat persoanelor care au depăşit vârsta de şcolaritate cu cel puţin patru ani şi care, din varii motive, au abandonat şcoala. Cele două programe au avut un ecou puternic în cadrul comunităţii locale şi chiar judeţene. Au fost constituite chiar patru grupe de cursanţi la „A doua şansă”, două de primar şi două de secundar inferior.

O preocupare deosebită a reprezentat-o realizarea unui Centru de Documentare şi Informare, acel spaţiu multifuncţional care a fost atât de necesar comunităţii şcolare a oraşului şi care ne-a fost aprobat spre fiinţare de către Casa Corpului Didactic Sălaj. Acesta este locul unde toţi elevii, ai şcolii noastre şi nu numai, pot veni, şi sprijiniţi atât de către bibliotecar, cât şi de un profesor documentarist, să-şi completeze nevoia de cunoaştere şi destindere.

La fel, dorinţa noastră este de a continua modernizarea spaţiilor şcolare de care dispunem, pentru un cât mai bun confort al elevilor şi dascălilor din şcoala noastră.

Multitudinea de parteneriate şcolare care au ca şi coordonatori sau parteneri şcoala noastră ne îndreptăţeşte să afirmăm că unitatea noastră a avut, are şi va avea pe viitor relaţii foarte bune cu toţi beneficiarii de educaţie de la nivel local, judeţean sau naţional. Amintim aici parteneriatele cu Centrul de Cercetări Biologice Jibou, Casa Orăşenească de Cultură Jibou, Poliţia Jibou, Cabinetul şcolar Jibou, Bisericile din oraş, Grupul Şcolar „Octavian Goga” Jibou şi multe alte instituţii din oraş, judeţ şi din ţară.

Trebuie menţionată aici şi colaborarea foarte bună a conducerii şcolii cu autorităţile locale, colaborare fără de care nu ar fi fost şi nu va fi posibilă niciodată existenţa noastră ca lăcaş de educaţie şi cultură.

CONTACT

Adresa:

Strada Garoafelor, Nr. 7, Loc. Jibou, Jud. Sălaj, Cod Poştal 455200.

Telefon:

Telefon: 0260 644 727 FAX: 0260 644 727

© Şcoala Gimnazială "Lucian Blaga" Jibou | Site creat de webinc